Zakres spraw

 • PRAWO CYWILNE

  Obszerna dziedzina prawa obejmująca wielką ilość zagadnień, będących zarówno przedmiotami postępowań sądowych (zapłata, odszkodowania, naruszenie dóbr osobistych), jak i realizowanych poza murami sądu, jedynie pomiędzy zainteresowanymi stronami (umowy,  negocjacje, opinie prawne).

 • NIERUCHOMOŚCI I KSIĘGI WIECZYSTE

  Z własnością nieruchomości wiąże się szereg kwestii regulowanych przez prawo cywilne (zasiedzenie, uwłaszczenie, zapłata czynszu, służebności, stosunki współwłaścicielskie), jak i prawo administracyjne (m.in. wywłaszczenia, opłaty adiacenckie).

 • Spadki

  Sprawy związane z dziedziczeniem majątku, podziałem schedy spadkowej, długami spadkowymi.

 • PRAWO RODZINNE

  Rozwody i ustalanie kontaktów z dzieckiem. Alimenty. Podział majątku spadkowego. Intercyzy.

 • OBRÓT GOSPODARCZY

  Doradztwo i reprezentacja we wszelkich dziedzinach prawa mających znaczenie dla obrotu gospodarczego. Prawo spółek.

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Reprezentacja klienta na wszystkich etapach postępowania przed organami administracyjnymi (m.in. Prezydentem Miasta Krakowa, gminami, urzędami), jak i przed Sądami Administracyjnymi.

   

 • PRAWO BUDOWLANE

  Doradztwo i reprezentacja stron biorących udział w procesie inwestycyjnym.

   

 • PRAWO KARNE

  Obrona klienta w postępowaniu karnym zarówno przed organami postępowania przygotowawczego, jak  i w postępowaniu sądowym. Reprezentacja interesów pokrzywdzonego jako pełnomocnik.

   

 • SPORY SĄDOWE

  Sprawy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi), Sądem Najwyższym, Sądami Administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi.

   

 • PORADY PRAWNE

  Usługi kancelarii nie ograniczają się tylko do kompleksowego reprezentowania spraw klienta, ale obejmują także udzielanie doraźnych porad prawnych, w szczególności w sprawach gdzie klient decyduje się występować samodzielnie.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy